Leiden, 25 april 2024

Geachte docent,

 

Middels deze brief willen we u graag informeren over het Samen Uniek Tweelingonderzoek, waaraan een van uw leerlingen deelneemt. In deze wetenschappelijke studie willen we te achterhalen welke factoren maken dat tweelingen zich verschillend ontwikkelen, terwijl ze grotendeels of geheel dezelfde genen hebben en in dezelfde omgeving opgroeien. De meeste van onze deelnemers doen al bijna 10 jaar mee aan de studie. Deze gegevens zijn voor ons enorm waardevol, omdat we hiermee de ontwikkeling over tijd kunnen bestuderen.

 

Dit jaar zal het onderzoek plaatsvinden van 7 tot en met 23 juni. In het kader van ons wetenschappelijke onderzoek vragen wij de deelnemers op zes willekeurige momenten op een dag een vragenlijst van ± 3 minuten in te vullen via de telefoon. De vragenlijsten worden beantwoord via de speciale, beveiligde Avicenna app op de telefoon van de leerling. In de vragenlijst wordt gevraagd naar verschillende emoties (“Hoe vrolijk ben je nu?”) en sociale interacties (“Hoe prettig was deze interactie?”). Op die manier willen we onderzoeken wat de invloed is van offline en online sociale interactie op de gemoedstoestand van jongeren (zie ook dit artikel).

 

Omdat we geïnteresseerd zijn in veranderingen in emoties en interacties gedurende de dag is het helaas niet mogelijk om alle vragenlijsten buiten schooltijd te plannen. Twee van de zes momenten vallen mogelijk onder schooltijd, namelijk de melding tussen 11:30-12:00 en de melding tussen 14:00 -14:30. Als deze melding onder uw lestijd plaatsvindt, vragen wij uw medewerking door de leerling in de gelegenheid te stellen om de vragenlijst in te vullen (±3 minuten).  

 

Uw leerling kan voorafgaand aan de les in de app laten zien wanneer de volgende melding wordt verwacht (onder My Progress). Na de melding heeft u leerling precies één uur de tijd om te antwoorden. Het invullen van de vragenlijst kan dus op een moment waarin het de les het minst onderbreekt (bijvoorbeeld tijdens het zelfstandig werken, of aan het einde van de les). We begrijpen dat het gebruik van de telefoon onder schooltijd niet wenselijk is, maar hopen dat u bereid bent een uitzondering te maken voor wetenschappelijke doeleinden.

 

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen naar 010-4081240 of mailen naar samenuniek@fsw.leidenuniv.nl.

  

Met vriendelijke groet, namens het hele onderzoeksteam van Samen Uniek,


Dr. Michelle Achterberg

Assistant Professor

Erasmus Universiteit Rotterdam / Universiteit Leiden

http://www.so-rebelresearch.com/samen-uniek